Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 09-03-2017 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης