Ανακοινοποίηση μόνο ως προς το κενό στον κλάδο ΠΕ02, γραμμή 13

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη) που προσλήφθηκαν στις 11-11-2019 (ΥΑ 175332/Ε1/11-11-2019), να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω λειτουργικά κενά. Η δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως αύριο Τετάρτη 13-11-2019 και ώρα 09.00πμ.

Σύνδεση