Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες να παρουσιαστούν αύριο 14/11/2019 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

Σύνδεση