Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται στις παρακάτω αποφάσεις να παρουσιαστούν αύριο 14/11/2019 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

Σύνδεση