Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλoνίκης ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 176269/Ε2/12-11-2019  του ΥΠΑΙΘ από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.