ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που προσλήφθηκαν για τα τμήματα ένταξης να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης σύμφωνα με τα συνημμένα κενά στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι αύριο 31/01/2020 και ώρα 10:00πμ.