Παρακαλούμε να διαβάσετε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά με email ή με φαξ (2310-640265) και όχι αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής email ή φαξ, θα πρέπει να σταλεί μέσω της σχολικής μονάδας που ανήκει ο εκπαιδευτικός.