Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης γίνεται τροποποίηση του πίνακα οργανικών κενών ως προς τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη κενού κλάδου ΠΕ85 στο 1ο Γ/Σ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2. Προσθήκη κενού κλάδου ΠΕ85 στο 2ο Γ/Σ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

3. Αφαίρεση κενού κλάδου ΠΕ80 στο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4. Τροποποίηση κενού στο 1ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ από "ΠΕ80" σε "ΠΕ78 ή ΠΕ80"

Επίσης, γίνεται τροποποίηση του πίνακα υπαραρίθμων, καθώς αφαιρείται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ78 στο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ