Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας των οργανικών κενών που προέκυψαν μετά και τον προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων (βελτίωση-οριστική) β' φάσης. Τα κενά αυτά θα πρέπει να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς που δε κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν και παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (είτε βρίσκονταν ήδη στη διάθεση ΠΥΣΔΕ είτε μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης και δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικό κενό) για το συμφέρον της υπηρεσίας.

Για την πραγματοποίηση της όσο το δυνατόν ορθολογικότερης απόφασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας στα κενά που απέμειναν, καλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ (2310-640261) ώστε να δηλώσουν προφορικά τις προτιμήσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν την Πέμπτη 25-6-2020 μέχρι τις 15:00 και την Παρασκευή από τις 10:00πμ μέχρι τις 15:00 (λόγω πανελλαδικών εξετάσεων).