Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ