2η Ανακοινοποίηση του πίνακα δηλώσεων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ-Εξειδικευμένης
σε σχολικές μονάδες ως προς ένα κενό ΠΕ03 , ένα κενό ΠΕ04 και ένα κενό ΠΕ02ΕΝΓ.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να λάβουν υπόψη τους τον ανακοινοποιημένο πίνακα πριν
αποστείλουν τις δηλώσεις τους.

Σύνδεση