Ανακοινώνεται ο πίνακας οριστικής τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04-ΠΕ07-ΠΕ11-ΠΕ79-ΠΕ86.

Για τους υπόλοιπους κλάδους η σχετική απόφαση οριστικής τοποθέτησης θα ανακοινωθεί την Τρίτη 13-10-2020, συνεπώς οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους θα πρέπει να παρουσιαστούν κανονικά στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησής τους, μέχρι να γίνει αυτό.