Ανακοινώνεται η απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89 όλων των φάσεων πρόσληψης. Επιπρόσθετα ανακοινώνεται επεξηγηματικός πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα κενά τεχνολογίας Γυμνασίου. Η τοποθέτηση στα κενά τεχνολογίας Γυμνασίου έγινε με πρώτο κριτήριο τη φάση πρόσληψης και δεύτερο κριτήριο τα συνολικά μόρια των εκπαιδευτικών.