Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

Ανακοίνωση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα έντυπα πρόσληψης που επισυνάπτονται.

Το πρωτότυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ» υπογεγραμμένο με ημερομηνία ανάληψης την ημέρα που θα παρουσιαστείτε , πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης στο σχολείο τοποθέτησης.

Οι αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης θα αναρτηθούν στο site της Διεύθυνσης. Θα πρέπει να κάνετε πράξη ανάληψης υπηρεσίας σε όλα τα σχολεία, τοποθέτησης και διάθεσης.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΒΠ οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους προσκομίζοντας το ΣΥΝΟΛΟ των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΒΠ να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για νεότερες ανακοινώσεις.