Σε συνέχεια του 29401/05-10-2020 με θέμα: «Αποστολή δικαιολογητικών αιτήσεων μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης» σας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης
  • Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
  • Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία και παράτηση αυτής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
  1. Οι εκπαιδευτικοί που η εφαρμογή δεν τους επιτρέπει να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους να υποβάλλουν άμεσα αίτημα στο  https://teachers.minedu.gov.gr
  2. Οι εκπαιδευτικοί που παρατηρούν ελλιπή καταχώρηση στις υπηρετήσεις τους ή και στα προσωπικά τους στοιχεία, παρακαλούνται να προβούν άμεσα και εμπρόθεσμα στην οριστικοποίηση της αίτησής τους και ταυτόχρονα να υποβάλουν αίτημα στο https://teachers.minedu.gov.gr

Κατά τον έλεγχο της αίτησης από τη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης θα ενημερωθεί το μητρώο των εκπαιδευτικών με τις υπηρετήσεις, τα προσωπικά στοιχεία και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Σύνδεση