Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών μετά την εξέταση ενστάσεων.