Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους στις 8.00πμ είτε την Παρασκευή 8-1-2021 είτε τη Δευτέρα 11-1-2021.