Επισυνάπτονται παρακάτω τα δικαιολογητικά πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά αυτά (ανά περίπτωση), τα οποία θα κληθούν να τα καταθέσουν στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης με επόμενη ανακοίνωση.