Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται στις παρακάτω αποφάσεις να παρουσιαστούν την Παρασκευή 12/02 το πρωί ή το αργότερο την Δευτέρα 15/02 το πρωί στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών τους.