Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ότι θα ανακοινωνθεί χρονοδιάγραμμα διαδικασιών οργανικών τοποθετήσεων σε μερικές εβδομάδες από σήμερα, πιθανώς τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου. Αυτή τη στιγμή δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ίδιους.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.