Προσοχή: Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης των ειδικών συνθηκών COVID-19, παρακαλούμε να ενημερωθούν, είτε ενυπόγραφα, είτε ηλεκτρονικά (με επιβεβαίωση λήψης του εγγράφου), όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας.