Επισυνάπτεται παρακάτω το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις διαδικασίες των οργανικών τοποθετήσεων. Συγκεκριμένα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα που αφορά τους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας και ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα που αφορά τους εκπαιδευτκούς Ειδικής Αγωγής.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά δήλωση τοποθέτησης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να εξασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό στο ΠΣΔ, ενώ σε περίπτωση που έχουν χάσει ή ξεχάσει τους κωδικούς τους να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ανάκτησής τους, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα όταν θα κληθούν να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τοποθέτησης (η δήλωση τοποθέτησης θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος)

Σύνδεση