Στον επισυναπτόμενο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Β Θεσσαλονίκης για το σχολ. έτος 2021-2022, ώστε να τα λάβουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί για τη δήλωση τοποθέτησής τους.
Διευκρινίζεται ότι στη στήλη "ΜΟΡΙΑ" αναγράφονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που αποτελούνται από τα μόρια δυσμένων συνθηκών, συνολικής υπηρεσίας και οικογενειακής κατάστασης, έχουν δηλαδή αφαιρεθεί μόρια πρώτης προτίμησης, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Το μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν δυναμικά μόνο στο δήμο εντοπιότητας/συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών.
Οι δήμοι εντοπιότητας/συνυπηρέτησης που ανήκουν σε άλλα ΠΥΣΔΕ έχουν αφαιρεθεί καθώς δε μοριοδοτούνται.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης τοποθέτησης (26-5-2021 στις 14.00μμ) οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν όσες φορές θέλουν τη δήλωσή τους, ακόμα και αν την έχουν οριστικοποιήσει.

Σύνδεση