Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο το αργότερο έως τις 09.30πμ, και η εξέταση θα ξεκινήσει στις 10.00πμ.

Σύνδεση