Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων μεταταγμένων, νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που έμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2021-2022.

 

Προθεσμία για υποβολή ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων έως και την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύνδεση