Ανακοινώνουμε τους πίνακες των διαθέσεων, ανακλήσεων διάθεσης και τροποποιήσεων διάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση