Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ.

Ο προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ, που ανακοινώθηκε στις 21-09-2021, έγινε οριστικός χωρίς καμία τροποποίηση.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα θα παρουσιαστούν στα αντίστοιχα σχολεία και θα υπογράψουν την ανάληψη υπηρεσίας τους αύριο, Παρασκευή 24-09-2021.

Σύνδεση