Ανακοινώνουμε τους πίνακες των διαθέσεων, ανακλήσεων διάθεσης και τροποποιήσεων διάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Πράξη 43 / 23-09-2021 του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση