Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω μείωσης διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. 

Αριθμός νέας απόφασης 24316/7-10-2021 που τροποποιεί την 20844/15-9-2021

Σύνδεση