Ανακοινώνουμε τον πίνακα των τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την 51η/19-10-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση