Ανακοινώνουμε τους πίνακες διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικού (Πράξη 57η/23-11-2021)

Σύνδεση