Ανακοινώνουμε τον πίνακα τοποθέτησης εκπαιδευτικού κατόπιν ανάκλησης απόσπασης (Πράξη 57η/23-11-2021).

Σύνδεση