Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας που προσλαμβάνονται στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών την Τρίτη 7-12-2021, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1. Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ώρες 08.00πμ έως 10.00πμ

2. Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03, ώρες 10.00πμ έως 12.00μμ

3. Εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ06, ώρες από 12.00μμ έως 14.00μμ

Σύνδεση