Ανακοινώνουμε τους πίνακες τροποποιήσεων διαθέσεων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με την πράξη 59/07-12-2021 του ΠΥΣΔΕ ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση