Ανακοινώνουμε τους πίνακες διαθέσεων και ανάκλησης διαθέσεων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Πράξη 60η/16-12-2021).

 

Σύνδεση