Ανακοίνωση

Είναι διαθέσιμα στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης τα πιστοποιητικά ΚπΓ της περιόδου Ιουνίου 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περάσουν για παραλαβή από τη ΔΔΕ κατά τις ώρες 8:00-14:00 κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2310 605703)
Η αστυνομική ταυτοτητα είναι απαραίτητη.

 

Σύνδεση