Ανακοινώνουμε τον πίνακα διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Πράξη 1η/11-01-2022).

Σύνδεση