Ανακοινώνουμε τους πίνακες διαθέσεων και τροποποίησης διαθέσεων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την πράξη 2/12-01-2022 του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση