Ανακοινώνουμε τους πίνακες διαθέσεων και τροποποίησης διαθέσεων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την Πράξη 3 / 18-01-2022 του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση