Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, μέχρι και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022.

Σύνδεση