Ανακοινώνουμε τους πίνακες διάθεσης και τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με την πράξη 7η/10-02-2022 του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση