Ανακοινώνουμε τον πίνακα διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου, σύμφωνα με την 20η/03-05-2022 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση