Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καλούνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έλαβαν μετάθεση κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει Αίτηση για Βελτίωση θέσης, να καταθέσουν Αίτηση οριστικής τοποθέτησης έως την Τετάρτη 11/5/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Σύνδεση