Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ο οποίος δεν περιέχει καμία μεταβολή σε σχέση με τον προσωρινό πίνακα που είχε ανακοινωθεί.

Σύνδεση