Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ότι θα λάβουν τα έγγραφα απόλυσής τους στο προσωπικό τους email από την Παρασκευή 1-7-2022 έως τη Δευτέρα 4-7-2022. Επομένως δε θα προσέλθουν στα γραφεία της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τα έγγραφα που θα σταλούν θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και μπορούν να προωθηθούν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή δε λάβουν το σχετικό email, παρκαλούνται να επικοινωνήσουν με το Οικονομικό Τμήμα στα τηλέφωνα 2310605358 και 2310640260.

Σύνδεση