Ανακοινοποίηση του πίνακα ως προς τα κενά ΔΕ1ΕΒΠ, ΠΕ23 και ΠΕ29.

 

Σε αντικατάσταση της προηγούμενη ανακοίνωσης για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ στις 2/8/2022 ανακοινώνεται η παρακάτω συνημμένη πρόσκληση.

Σύνδεση