Ανακοινώνουμε τον πίνακα αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης σε εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με την 37η/09-09-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ

Σύνδεση