Ανακοινώνουμε τον πίνακα διαθέσεων εκπαιδευτικών διαπολιτισμικών σχολείων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με την Πράξη 37η/09-09-2022 του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση