Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας αποσπάσεων εκπαιδευτικών για άρση της λειτουργικής τους υπεραριθμίας. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση επί του προσωρινού πίνακα, μπορούν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης μέχρι τις 14-09-2022.

Σύνδεση