Ανακοινώνουμε τους πίνακες διαθέσεων εκπαιδευτικών και τροποποιήσεων διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Πράξη 39η/15-09-2022).

Σύνδεση